O KPPP

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

V Křesťanské PPP působí psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. V souladu s vyhláškou č. 197/2016 Sb. je naplňována pracovní náplň odborných zaměstnanců. Zaměstnanci KPPP Plzeň jsou plně kvalifikovaní podle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.  Mezi klienty poradny patří děti od tří let věku do věku žáků vyššího odborného vzdělání. Poradna je vedena ředitelem, který je jmenován zřizovatelem.

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Křesťanská PPP sídlí v prostorách Kláštera dominikánů v Plzni na Jiráskovo náměstí 814/ 30, v prvním nadzemním podlaží.  Poradna má k dispozici pracovnu psychologa, pracovnu speciálního pedagoga, kancelář sociálního pracovníka (recepci) a čekárnu pro klienty.  Mezi základní vybavení poradny patří běžné psychologické a pedagogické testy, kancelářské vybavení, počítače s tiskárnou a kopírkou.

FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI

Finančně je činnost poradny zabezpečena především státní dotací z MŠMT.  Poradna hospodaří s finančními prostředky přidělenými státem podle § 160 ods.1 písm. b) zákona561/2004 Sb. v platném znění, případně s dalšími prostředky z jiných zdrojů.

Křesťanská PPP má v působnosti plzeňské školy zřízené Biskupstvím plzeňským – Církevní gymnázium, Církevní základní a střední školu, Mateřskou školu Kardinála Berana. KPPP má také v působnosti i církevní školy z Českých Budějovic zřízené Biskupstvím českobudějovickým –  Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní školu, dále Církevní mateřskou školou na Lipenské ulici a Církevní mateřskou školou „U Sv. Josefa“.

Bezplatné jsou služby pro děti se speciálními vzdělávacími potřeby. Podle potřeby poradna realizuje i nadstandardní služby – screeningová šetření, přednášky, kurzy – za úhradu nákladů spojených s těmito činnostmi.