Objednání

Vážíme si všech klientů, kteří o naše služby projeví zájem. Děti a žáci ze škol, se kterými má poradna dohodnutu spolupráci, jsou přijímáni do poradenské péče přednostně. Jedná se o školy v Plzni, v Českých Budějovicích a Bohosudově:

Církevní gymnázium, Církevní základní a střední škola, Mateřská škola Kardinála Berana,  Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola, Církevní mateřská škola „U Sv. Josefa“, Waldorfská škola Dobromysl Plzeň a Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov.

Objednání klientů upřednostňujeme elektronickou formou – na uvedenou e-mailovou adresu poradna@kppp-plzen.cz je vhodné stručně shrnout důvody, pro které se na nás klient obrací, rovněž je vhodné uvést, zda se jedná o první kontakt se školským poradenským pracovištěm nebo popsat dosavadní odbornou péči (pokud již klient byl v péči PPP/SPC, klinického psychologa, speciálního pedagoga, psychiatra, neurologa, logopeda, foniatra). Jako přílohu je třeba přiložit vyplněnou Žádost o poskytnutí poradenské péče (formulář je ke stažení zde). Žádost přijme naše sociální pracovnice a podle charakteru zakázky pak některý z odborných pracovníků kontaktuje klienta s nabídkou možného termínu a dalšími pokyny.

Zde si dovolujeme uvést, že v určitých odůvodněných případech (např. klient požaduje službu, kterou nenabízíme, zakázka spadá pod kompetenci některého ze speciálně pedagogických center, kapacity pro přijetí klientů mimo školy s dohodnutou spoluprací jsou dočasně vyčerpány, atp.) nebudeme moci zakázku naplnit. Je samozřejmostí, že v takovém případě poskytneme klientům kontakty na vhodná pracoviště.

Naše podatelna je pro Vás otevřena od 8.30 do 15.00 vždy v pondělí a ve středu.
Setkání s odbornými pracovníky jen po předchozí domluvě.