Prevence

NABÍDKA SLUŽEB METODIKA PREVENCE KPPP Plzeň

  • Metodická podpora při tvorbě minimálního preventivního programu škol.
  • Koordinace a metodická podpora školních metodiků prevence, pořádání pravidelných setkání.
  • Spolupráce se školními metodiky prevence a dalšími pedagogickými pracovníky při řešení problémů s výskytem rizikového chování ve škole.
  • Individuální konzultace pro pedagogy, žáky a rodiče v oblasti rizikového chování.
  • Podpora žáků s rizikem školní neúspěšnosti, jejich zákonných zástupců a pedagogů, individuální i skupinovou formou.
  • Realizace preventivních a intervenčních programů pro třídní kolektivy, zaměřených především na podporu pozitivních vztahů ve třídě a bezpečného klimatu.
  • Zprostředkování informací o organizacích zajišťujících primární prevenci, novinek v legislativě a vzdělávání v oblasti rizikového chování a podpory vzdělávání žáků s SVP.

Služby nabízíme primárně církevním školám v oblasti našeho působení, individuálně podle dohody i dalším subjektům.


Křesťanská PPP Plzeň je členem koordinační skupiny primární prevence