Školní rok 2022/2023

Přejeme všem dětem, rodičům a učitelům dobré vykročení do nového školního roku, hodně sil, energie a elánu.
S přáním všeho dobrého za KPPP Plzeň
Eva Zábrodská